Concurs

Concurs

Concursuri:

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică şi Dans „Nova Latinitas”

 • În pagina FB
 • www.novalatinitas.com (în restaurare)
 • În arhiva Axial TV
 • Regulament în pagina Facebook (redat şi aici, a se vedea mai jos) 

  Regulamentul

  The International Contest-Festival of Music and Dance
  Международный конкурс-фестиваль Mузыки и Tанца
  Festival-Concurs Internaţional de Muzică şi Dans

  Secţiunea „Muzică Uşoară”

  CONDIŢII GENERALE

  Repertoriul concurenţilor – doar în limbile neolatine (română, italiană, franceză, spaniolă, catalana, portugheză…)
  Concurenţii – solişti, duete, trupe – divizaţi în 3 categorii (prichindei, juniori şi seniori), vor evolua în etapa finală cu una din cele două piese prezentate pentru concurs – din repertoriul propriu sau cel consacrat al ţărilor romanice –, care pot face parte din orice categorie de muzică uşoară (dance, baladă, pop, pop-rock etc.).
  Concurenţii reprezentând ţările romanice sunt încurajaţi să interpreteze în limba de acasă.
  Vor fi premiaţi cei mai buni concurenţi, cu cele mai interesante, fascinante, emoţionante evoluări (a se vedea criteriile de jurizare).

  CATEGORII DE VÂRSTĂ:

  Prichindei: 5 – 9 ani / (5 – 6, 7 – 9)
  Juniori: 10 – 14 ani / (10 – 11, 12 – 14)
  Seniori: 15 – 25 ani / (15 – 18, 19 – 25)

  (Subcategoriile pot fi create în funcţie de numărul concurenţilor.)

  JURIZARE

  Pentru fiecare etapă a concursului, organizatorul va desemna o nouă componenţă a juriului (9 – 15 persoane), constituită din compozitori, muzicologi, stilişti, coregrafi, interpreţi consacraţi, asistenţi lingvistici, jurnalişti, realizatori / producători tv / radio, personalităţi ale culturii (atât autohtoni, cât şi de peste hotare).
  Criteriile de apreciere: muzicalitatea, sensibilitatea artistică, forţa de comunicare afectivă, ţinuta scenică, originalitatea prestaţiei.
  Notarea se va face de către fiecare membru al juriului, pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs.
  La finele fiecărei secţiuni, imediat, se vor închide într-un plic toate formularele, până la întocmirea rezultatelor finale.
  Deciziile juriului sunt de necontestat.
  O atitudine neadecvată faţa de organizatori sau membrii juriului atrage eliminarea din concurs / gală / premiere.

  PREMII, TROFEE

  Trofeul festivalului, „Lupa Capitolina – Lupoaica de Aur”, executat din bronz polizat, se acordă pentru talentul de excepţie (+ bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări)
  Trofee în cadrul fiecărei catgorii de vârstă (+ bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări)
  Premiile (I,II, III) se vor oferi în cadrul fiecărei categorii de vârstă, în bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări.
  Premii Speciale (“Pentru cea mai bună interpretare a unei piese din repertoriul propriu“/ “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese în primă audiţie“, “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese în limba de acasă“, “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese din repertoriul consacrat al ţărilor latine”, “Floare de latinitate”, “Premiul Juriului” “Simpatia Publicului” şi altele) .
  Diplome “de Finalist”

  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

  Preliminară

  La etapa respectivă se face preselecţia în baza materialelor depuse. De aceasta se ocupă o componenţă specială a juriului desemnat de către organizator. Şi numai după ce a fost acceptat în concurs, candidatul plăteşte taxa de participare pentru a fi înscris cu cele două melodii ale sale, dintre care juriul va selecta una.

  Semifinală

  Participă absolut toţi concurenţii înscrişi. O altă componenţă a juriului, desemnat de către organizator, va decide care dintre ei vor evolua în finală: 12-15 concurenţi, pentru fiecare categorie de vârstă.
  Organizatorii – asigurând conducerea festivalului – au dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la etapa finală, în raport cu rezultatele etapei prelimineare.
  Organizatorii îşi mai rezervă şi dreptul de a selecta suplimentar 2 concurenţi, pentru etapa finală, în virtutea unor succese ştiute ale lor, înregistrate la alte concursuri de muzică.

  Finală

  Finala – sub formă de spectacol televizat, concurenţii intrând în scenă în ordinea tragerii la sorţi.
  Nota bene: concurenţii neprezentaţi la timp sunt excluşi din concurs.

  Gala

  Recitalul invitaţilor.
  Acordarea premiilor, recitalul premianţilor.

  CONDIŢII DE PARTICIPARE

  Se pot înscrie solişti, duete, trupe (vârsta cuprinsă între 5 şi 25 ani).
  La înscriere, fiecare concurent prezintă câte două piese, din repertoriul personal sau consacrat al tărilor romanice.
  Melodiile prezentate pentru concurs pot avea maximum 4 minute.
  Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ.
  Negativul orchestral poate conţine voci de sustinere (grup vocal), cu o singură condiţie: ca acestea să nu includă dublaje pe linia vocală principală.
  Condiţia interpretarii vocale pe viu este obligatorie.
  Concurenţii pot evolua în concurs alături de susţinerea artistică pe care o cred necesară (dansatori, instrumentişti, susţinere vocală, scenografie, efecte), pe cont propriu, cu acordul organizatorului, din timp).
  Vor fi acceptaţi în semifinală doar concurenţii care vor respecta toate condiţiile regulamentului.
  Concurenţii suportă cheltuielile de transport.
  Organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor, dar şi a însoţitorilor care solicită din timp, la înscrierea concurentului (contra plată).

  TAXA

  – Taxa de înscriere (nerambursabilă, care în fiecare an poate fi alta, se anunţă) se achită în cadrul etapei preliminare, la înscriere, doar de către acei admişi în concurs. Nu există taxă pentru preselecţie.
  În cazuri speciale, când unii interpreţi foarte talentaţi nu dispun de resurse financiare, neavând nici susţinerea vreunui sponsor, conducerea Festivalului-Concurs “Nova Latinitas” îşi poate asuma susţinerea acestora, în limita posibilităţilor.

  ÎNSCRIEREA (fişa de înscriere – mai jos)

  Până la data anunţată pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor expedia pe adresa electronică a festivalului, novalatinitas@gmail.com

  Pozitivele şi negativele (negativele nu vor fi afişate publicului) celor două piese muzicale propuse pentru concurs, cu datele privind titularii dreptului de autor: compozitor, textier etc. (negativele trebuie să ajungă în adresa organizatorilor nu mai târziu de 10 septembrie – dacă nu e posibil chiar la înscriere –, concurenţii trebuind să aibă asupra lor, la concurs, obligatoriu, pentru orice eventualitate, negative de rezervă.)
  Textele melodiilor
  O fotografie artistică, pe suport electronic jpeg 300dpi
  Formularul de înscriere ( descarcă aici)
  Copia după buletinul de identitate / pașaport
  Copia după chitanţa de achitare a taxei de înscriere, virată în contul Instituţia Privată Necomercială „Axial TV”, cod fiscal 1015620005260, cont IBAN MD72VI022241100000116, BC „Victoriabank” S.A., fil. nr. 11, codul băncii VICBMD2X883, Chişinău, str. Ştefan cel Mare

  Telefoane de contact: (022) 92 78 00, mob. 067105055

  FIŞA DE ÎNSCRIERE la Festivalul-concurs Internaţional de Muzică „Nova Latinitas”

  Secţiunea „Muzică Uşoară”

  Țara, orașul

  Numele, Prenumele

  Vârsta

  Anul şi data naşterii

  Ocupaţia

  Studii muzicale (dacă există)

  Profesorul (dacă există)

  Participări la alte concursuri și premii obținute (dacă există, câteva, mai importante)

  1.

  2.

  3.

  4.

  Adresa

  Telefon

  Е-mail

  Repertoriu

  1.

  Titlu

  Textier

  Compozitor

  2.

  Titlu

  Textier

  Compozitor

Emisiunea-concurs „De mână cu stelele” (program sistat)