Concurs

Concurs

Concursuri:

Festivalul-Concurs Internaţional de Muzică şi Dans „Nova Latinitas”

 • În pagina FB
 • www.novalatinitas.com (în restaurare)
 • În arhiva Axial TV / youtube, mai noi şi – mai vechi, de la primele, pe youtube
 • REGULAMENTUL a se vedea mai jos, iar de pe link – în pagina Facebook.

  Regulament-2019

  În acest an, 2019, „Nova Latinitas” se va desfăşura la 2 decembrie, zi de luni, în incinta Teatrului „Ginta Latină”.

  The International Contest-Festival of Music and Dance
  Международный конкурс-фестиваль Mузыки и Tанца
  Festival-Concurs Internaţional de Muzică şi Dans

  The International Contest-Festival of Music and Dance
  Международный конкурс-фестиваль Mузыки и Tанца
  Festival-Concurs Internaţional de Muzică şi Dans

  SECŢIUNI:
  1. „Interpretare vocală, muzică uşoară”
  2. „Cântece de iarnă” (Specificul ediţiei 2019, în concordanţă cu sărbătorle anotimpului! Colinde / cântece de Crăciun, a capella sau cu negativ, în rest – a se vedea condiţiile, categoriile de vârstă etc. ale secţiunii de mai sus.)
  3. „Muzică instrumentală”
  4. „Dansuri” (anul curent, reprezentanţii secţiunii respective pot participa doar în Gală, în baza preselecţiei efectuate de către consiliul artistic Axial TV.)
  SECŢIUNEA „INTERPRETARE VOCALĂ, MUZICĂ UŞOARĂ”
  CONDIŢII DE PARTICIPARE

  Repertoriul concurenţilor – doar în limbile neolatine (română, italiană, franceză, spaniolă, catalana, portugheză…)
  Concurenţii – solişti, duete, trupe – divizaţi în 3 categorii (prichindei, juniori şi seniori), vor evolua în etapa finală cu una din cele două piese prezentate pentru concurs – din repertoriul propriu sau cel consacrat al ţărilor romanice –, care pot face parte din orice categorie de muzică uşoară (dance, baladă, pop, pop-rock etc.).
  Concurenţii reprezentând ţările romanice sunt încurajaţi să interpreteze în limba de acasă.
  Vor fi premiaţi cei mai buni concurenţi, cu cele mai interesante, fascinante, emoţionante evoluări (a se vedea criteriile de jurizare).

  CATEGORII DE VÂRSTĂ:

  Prichindei: 5 – 9 ani / (5 – 6, 7 – 9)
  Juniori: 10 – 14 ani / (10 – 11, 12 – 14)
  Seniori: 15 – 25 ani / (15 – 18, 19 – 25)

  (Subcategoriile pot fi create în funcţie de numărul concurenţilor.)

  Se pot înscrie solişti, duete, trupe (vârsta cuprinsă între 5 şi 25 ani).
  La înscriere, fiecare concurent prezintă câte două piese, din repertoriul personal sau consacrat al tărilor romanice.
  Melodiile prezentate pentru concurs pot avea maximum 4 minute.
  Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ.
  Negativul orchestral poate conţine voci de sustinere (grup vocal), cu o singură condiţie: ca acestea să nu includă dublaje pe linia vocală principală.
  Condiţia interpretarii vocale pe viu este obligatorie.
  Concurenţii pot evolua în concurs alături de susţinerea artistică pe care o cred necesară (dansatori, instrumentişti, susţinere vocală, scenografie, efecte), pe cont propriu, cu acordul organizatorului, din timp).

  FIŞA DE ÎNSCRIERE, secţiunea „Muzică Uşoară” 

  – Țara, orașul
  – Numele, Prenumele
  – Vârsta
  – Anul şi data naşterii
  – Ocupaţia
  – Studii muzicale (dacă există)
  – Profesorul (dacă există)
  – Participări la alte concursuri și premii obținute (dacă există, câteva, mai importante)
  – Adresa
  – Telefon
  – Е-mail
  – Repertoriu
  1.
  Titlu
  Textier
  Compozitor
  2.
  Titlu
  Textier
  Compozitor

  Obligatoriu: concurenţii vor avea asupra lor certificatul de nastere / carte de identitate/ pasaport..

  CITIŢI CU ATENŢIE ÎNTREG REGULAMENTUL! La acest festival-concurs taxa este pentru participare. Nu există taxă pentru preselecţie!

  SECŢIUNEA « MUZICĂ INSTRUMENTALĂ »
  CONDITII DE INSCRIERE :
  – sunt admiși elevi ai școlilor și liceelor de muzica, pe grupe de clase ;
  – sunt admiși elevi care studiază in particular; (pe grupe de ani de studiu)
  – sunt admiși elevi ai cluburilor si palatelor (pe grupe de ani de studiu)

  CONDIŢII DE PARTICIPARE
  Concursul pentru elevii şcolilor/liceelor de muzică va cuprinde categoriile de clase I -XII pentru vioară şi pian.
  Concursul pentru corzile grave violoncel, violă, contrabas si chitara), pentru instrumentele de suflat si pentru instrumentele de percutie va avea categorii în funcţie de anii de studiu: cl. I – II ; III-IV, cl.V-VI, cl. VII-VIII ; etc..
  Concurenţii, elevi ai cluburilor şi palatelor copiilor vor participa pe trei categorii de pregătire, vârsta maximă fiind 19 ani (cl.XII):
  • I. 1-2 ani de studiu
  • II. 3-4 ani de studiu
  • III. Peste 4 ani de studiu
  La secţiunea formaţii instrumentale (duet, trio, cvartet, etc şi pian la 4 mâini) pot participa elevi între 8 şi 19 ani.

  Grupele de varsta se pot modifica in functie de numarul celor inscrisi in festival.

  Repertoriul va cuprinde 1 lucrare cu o durata de maxim 4 minute care va fi interpretat integral din memorie
  Pot fi prezentate si melodii de muzică ușoară din repertoriul românesc sau international cu negativ orchestral, pe suport digital.

  Fişele de înscriere la seciunea „Muzică instrumentală”:- Țara, orașul
  – Numele, Prenumele
  – Vârsta
  – Anul şi data naşterii
  – Ocupaţia
  – Instrumentul
  – Categoria – clasa, profesorul
  – Participări la alte concursuri și premii obținute (dacă există, câteva, mai importante)
  – Telefon, e-mail
  – Repertoriul (piesa din concurs)
  – Durata

  Corepetitorul (dacă este cazul) va fi asigurat de participanţi.

  Obligatoriu: Concurenţii vor avea asupra lor certificatul de nastere / carte de identitate/ pasaport.

  CITIŢI CU ATENŢIE ÎNTREG REGULAMENTUL! La acest festival-concurs taxa este pentru participare. Nu există taxă pentru preselecţie!
  Concurenţii suportă cheltuielile de transport.
  Organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor, dar şi a însoţitorilor care solicită din timp, la înscrierea concurentului (contra plată).

  JURIZARE

  Pentru fiecare etapă a concursului, organizatorul va desemna o nouă componenţă a juriului (9 – 15 persoane), constituită din compozitori, muzicologi, stilişti, coregrafi, interpreţi consacraţi, asistenţi lingvistici, jurnalişti, realizatori / producători tv / radio, personalităţi ale culturii (atât autohtoni, cât şi de peste hotare).
  Criteriile de apreciere: muzicalitatea, sensibilitatea artistică, forţa de comunicare afectivă, ţinuta scenică, originalitatea prestaţiei.
  Notarea se va face de către fiecare membru al juriului, pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs.
  La finele fiecărei secţiuni, imediat, se vor închide într-un plic toate formularele, până la întocmirea rezultatelor finale.
  Deciziile juriului sunt de necontestat.
  O atitudine neadecvată faţa de organizatori sau membrii juriului atrage eliminarea din concurs / gală / premiere.

  PREMII, TROFEE

  Trofeul festivalului, „Lupa Capitolina – Lupoaica de Aur”, executat din bronz polizat, se acordă pentru talentul de excepţie (+ bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări)
  Trofee în cadrul fiecărei catgorii de vârstă (+ bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări)
  Premiile (I,II, III) se vor oferi în cadrul fiecărei categorii de vârstă, în bani şi / sau cadouri, în funcţie de sponsorizări.
  Premii Speciale (“Pentru cea mai bună interpretare a unei piese din repertoriul propriu“/ “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese în primă audiţie“, “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese în limba de acasă“, “Pentru cea mai bună interpretare a unei piese din repertoriul consacrat al ţărilor latine”, “Floare de latinitate”, “Premiul Juriului” “Simpatia Publicului” şi altele) .
  Diplome “de Finalist”

  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
  PRELIMINARA

  La etapa respectivă se face preselecţia în baza materialelor depuse. De aceasta se ocupă o componenţă specială a juriului desemnat de către organizator. Şi numai după ce a fost acceptat în concurs, candidatul plăteşte taxa de participare (a se vedea mai jos datele bancare).

  SEMIFINALA

  Participă absolut toţi concurenţii înscrişi. O altă componenţă a juriului, desemnat de către organizator, va decide care dintre ei vor evolua în finală: 12-15 concurenţi, pentru fiecare categorie de vârstă.
  Organizatorii – asigurând conducerea festivalului – au dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la etapa finală, în raport cu rezultatele etapei prelimineare.
  Organizatorii îşi mai rezervă şi dreptul de a selecta suplimentar 2 concurenţi, pentru etapa finală, în virtutea unor succese ştiute ale lor, înregistrate la alte concursuri de muzică.
  Vor fi acceptaţi în semifinală doar concurenţii care vor respecta toate condiţiile regulamentului.

  FINALA

  Finala – sub formă de spectacol televizat, concurenţii intrând în scenă în ordinea tragerii la sorţi.
  Nota bene: concurenţii neprezentaţi la timp sunt excluşi din concurs.

  GALA

  Recitalul invitaţilor.
  Acordarea premiilor, recitalul premianţilor.

  TAXA

  – Taxa de înscriere (nerambursabilă, care în fiecare an poate fi alta, se anunţă) se achită în cadrul etapei preliminare, la înscriere, doar de către acei admişi în concurs. Nu există taxă pentru preselecţie. 
  Taxa de participare solist – 100 euro. Duete – 200 eur. Trupe / grupuri vocale – 200 euro + 35 euro / persoană.  Pentru participarea în cadrul fiecărei secţiuni suplimentare, concurenţii solişti vor achita doar 50 %.
  În cazuri speciale, când unii interpreţi foarte talentaţi nu dispun de resurse financiare, neavând nici susţinerea vreunui sponsor, conducerea Festivalului-Concurs “Nova Latinitas” îşi poate asuma susţinerea acestora, în limita posibilităţilor.

 • Concurenţii suportă cheltuielile de transport.
 • Organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor, dar şi a însoţitorilor care solicită din timp, la înscrierea concurentului (contra plată).
  ÎNSCRIEREA 

  Până la data anunţată pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor expedia pe adresa electronică a festivalului, nova.latinitas@gmail.com

  1. Pozitivele şi negativele (negativele nu vor fi afişate publicului) celor două piese muzicale propuse pentru concurs, cu datele privind titularii dreptului de autor: compozitor, textier etc. (negativele trebuie să ajungă în adresa organizatorilor CEL TÂRZIU cu 10 zile înainte de concurs – dacă nu e posibil chiar la înscriere –, concurenţii fiind obligaţi să le aibă şi asupra lor, la concurs, pentru orice eventualitate.)
  2. Textele melodiilor
  3. Formularul de înscriere
  4. Copia după buletinul de identitate / pașaport
  5. Copia după chitanţa de achitare a taxei de înscriere, virată în contul:

  Instituţia Privată Axial TV,
  cod fiscal 1015620005260, , BC „Victoriabank” S.A., sucursala nr. 11, codul băncii VICBMD2X883, Chişinău, str. Ştefan cel Mare
  Cont IBAN Lei MD:
  MD72VI022241100000116MDL
  Cont IBAN Euro:
  MD73VI022241100000062EUR
  Cont IBAN USD:
  MD97VI022241100000045USD

  Telefoane de contact: (022) 92 78 00, mob. 067105055
  Răspundem şi în mesageria privată FB.

   

Emisiunea-concurs „De mână cu stelele” (program sistat)