Până la 23 februarie, inclusiv, pot fi depuse cereri privind votarea la...

Până la 23 februarie, inclusiv, pot fi depuse cereri privind votarea la locul aflării

Potrivit legislaţiei electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secţiei de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac, în scris, pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi certificat medical. Doar persoanele cu dizabilităţi de vedere pot înainta cereri privind votarea la locul aflării inclusiv în formă verbală. Persoanele menţionate votează conform listei de alegători pentru votarea la locul aflării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor depuse.

CEC, 14.02.19 Comisia Electorală Centrală tratează acțiunea desfășurată de către un concurent electoral drept un îndemn la încălcarea legislației naționale cu privire la aplicarea actelor de identitate în procesul electoral. Normele Codului electoral menționează expres condițiile de participare a alegătorilor la votare, inclusiv și actele în baza cărora cetățenii cu drept de vot pot participa la alegeri.

Totodată, CEC susţine că este o tentativă de nerespectare a deciziei nr. 5 din 14.01.2019 a Curții Constituționale prin care a fost examinată sesizarea privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral (votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate). Curtea a stabilit că “valabilitatea pașaportului reprezintă singura exigență impusă de către legislator pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să voteze în secțiile de votare constituite peste hotarele țării. Exigența votării cu un pașaport valabil peste hotarele țării este justificată de politicile statale ale evitării fraudării votului, menținerii unei legături dintre stat și cetățeni și încurajării deținerii de acte de identitate valabile”.

Comisia își exprimă aderența și devotamentul față de valorile democratice, precum și atașamentul față de respectarea drepturilor cetățenilor de a alege și de a fi ales, care urmează a fi realizate în conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare.

CEC îndeamnă concurenții electorali „să-și găsească alte teme pentru campania electorală, decît să îndemne Comisia să încalce legea și să nu manipuleze cu informații precum că autoritatea electorală ar îngrădi dreptul la vot al cetățenilor aflați peste hotare prin interzicerea participării acestora la alegeri cu acte de identitate expirate”.

Sursa: CEC