La 28.04.2020, judecătorii Curții Constituționale au semnat o declaraţie

La 28.04.2020, judecătorii Curții Constituționale au semnat o declaraţie

Urmare demersului din 21 aprilie, semnat de judecătorii Nicolae Roșca și Liuba Șova, la 23 aprilie Vladimir Țurcan a fost destituit din funcția de președinte al Curții Constituționale, iar în locul acestuia a fost aleasă judecătoarea Domnica Manole.

În aceeaşi zi, Curtea Constituțională a admis cererea deputatului Grupului Pro Moldova Sergiu Sîrbu și a suspendat Acordul dintre R. Moldova și Federația Rusă cu privire la acordarea unui credit în sumă de 200 milioane de euro. Acord ratificat de către majoritatea parlamentară şi criticat dur de parlamentarii din opoziţie.

La 28 aprilie, judecătorii CC au semnat următoarea declaraţie:

„În ultimele zile, în spațiul mediatic au fost lansate declarații ale unor înalți demnitari de stat de natură să creeze o atmosferă publică negativă în jurul Curții Constituționale și să discrediteze  judecătorii constituționali.

Autorii declarațiilor afirmă că judecătorii Curții Constituționale ar face jocul unor clanuri, ar bloca inițiativele sociale de sprijinire a cetățenilor și de finanțare a proceselor economice, având drept scop paralizarea statului în plină criză pandemică. Se susține că, în funcție de adoptarea unor hotărâri, Curtea va deveni „capturată politic și utilizată în uzurparea puterii de stat” și va trebui să-și asume consecințele etc.

Asemenea declarații generează o isterie publică necontrolată și prezintă pericol pentru funcționalitatea democrației și a statului de drept. Ele afectează nu doar autoritatea Curții Constituționale și a judecătorilor ei, ci subminează și autoritatea Republicii Moldova ca entitate statală în fața propriului popor și în fața partenerilor internaționali.

Curtea amintește că, cu circa 25 de ani în urmă, pe 29 iulie 1994, Poporul Republicii Moldova, care și-a realizat suveranitatea națională, a adoptat prin intermediul reprezentanților săi Constituția ca Lege Supremă a Statului. În Constituție s-a statuat că „nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică”. Pentru a realiza acest deziderat fundamental pentru statul de drept, legislatorul constituant a instituit Curtea Constituțională ca unică autoritate de jurisdicție constituțională, care, independent de orice altă autoritate publică, garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterii de stat și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Subsemnații am jurat pe 16 august 2019 în fața întregului popor să ne îndeplinim cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curții Constituționale, să apărăm orânduirea constituţională a Republicii Moldova, să ne supunem în exercitarea funcţiei numai şi numai Constituţiei.

Astăzi, declarăm cu toată responsabilitatea că am îndeplinit și suntem hotărâți să ne îndeplinim în continuare cu cinste și demnitate atribuțiile constituționale. Întreaga activitate și toate hotărârile Curții Constituționale se vor baza exclusiv pe normele Constituției. Presiunile de orice natură asupra judecătorilor Curții Constituționale sunt inacceptabile într-un stat democratic bazat pe supremația legii.

În această perioadă complicată pentru toți, Curtea Constituțională a Republicii Moldova îndeamnă deputații în Parlamentul Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova, membrii Guvernului Republicii Moldova, partidele politice, societatea civilă, instituțiile de informare în masă și alți formatori de opinie să identifice, în limitele dispozițiilor Legii Supreme, cele mai înțelepte soluții pentru a face față crizelor cu care Republica Moldova se confruntă. În numele Constituției chemăm la calm, respect reciproc, dialog constructiv și bunăvoință.

 28 aprilie, 2020

Judecătorii Curții Constituționale,

Domnica MANOLE,

Vladimir ȚURCAN,

Eduard ABABEI,

Nicolae ROȘCA,

Liuba ȘOVA,

Serghei ȚURCAN”