„Difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de...

„Difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război”

Axial TV difuzează integral şi cu prioritate* informațiile și comunicatele oficiale ale autorităților publice, în mod operativ, din momentul comunicării acestora. Ediţiile speciale cu titlul „COVID-19 în R. Moldova” pot fi găsite în pagina FB Axial TV, difuzate live.
_______________
* În conformitate cu  prevederile art. 22 din Codul serviciilor media audiovizuale „Difuzarea informațiilor cu privire la starea de urgență, de asediu și de război”, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, .