Institutul de Filologie Română ,,B.P. Hasdeu” a marcat 65 ani de activitate

Institutul de Filologie Română ,,B.P. Hasdeu” a marcat 65 ani de activitate

Cu ocazia celor 65 ani de la fondare, între 20 şi 22 octombrie 2022, Institutul de Filologie Română ,,B.P. Hasdeu” din Chişinău a desfăşurat o conferinţă ştiinţifică internaţională, cu genericul „Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european”.

La conferinţă au participat Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, Institutul de Lingvistică şi istorie literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” din Timişoara, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu din Bucureşti”, Agenţia Universitară a Francofoniei, Biblioteca Ştiinţifică „A.Lupan” etc.
În cadrul conferinţei, pe lângă comunicările participanţilor, a fost vizionat un film documentar – realizat cu propriile forţe – şi a fost lansat volumul „Portrete filologice”, ediţie coordonată de dr. hab. conf. univ. Nina Corcinschi (directoarea instituţiei respective) şi dr. hab. Eugenia Mincu.
Un moment aparte, consumat cu multă eleganţă şi delicateţe, a fost înmânarea diplomelor unor partenerii instituționali, printre care se numără şi postul de televiziune Axial TV.